V prostorách TJ PARAMO PARDUBICE působí oddíl sportovního kulečníku TJ Lokomotiva Pardubice.

V herně jsou tři závodní kulečníkové stoly o rozměrech 210 x 105 cm.
Členskou základnu tvoří 24 hráčů. Z tohoto počtu je přibližně polovina registrována
v soutěžích pořádaných ČMBS. V soutěžích ČMBS je náš klub zastoupen dvěma družstvy a
to v technických disciplínách.

Družstvo „A“ hraje 1. ligu a tvoří ho hráči: Radim Kraus, Vítězslav Chvalovský, David
Zelinka, Tomáš Svašek, Ladislav Svašek a Martin Theer.

Družstvo „B“ hraje 3. třídu a tvoří ho hráči: Martin Theer, David Pfeifer, Ladislav Svašek,
Martin Lukeš, Milan Vlček.

Web: http://www.kulecnikpardubice.cz